Asbest in bodem

In het verleden is asbest veel toegepast in gebouwen, waaronder woningen. Asbest is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Nadat bekend werd dat asbest gevaarlijk is voor de gezondheid is het sinds juli 1993 verboden om asbest of materialen die asbestvezels bevatten te verhandelen, toe te passen of te verwerken. Tevens zijn er destijds strenge eisen gesteld aan het verwijderen van asbest. Bij sloop of renovatie van oudere gebouwen geldt een verplichting voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie. Daarnaast is in het verleden asbesthoudend materiaal aangebracht op of in de bodem voor het ophogen, dempen of verharden van erven. De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in gebouwen of de bodem kan leiden tot stagantie van plannen en onvoorziene kosten.

Welk asbestonderzoek?

Aeres Milieu kan de volgende asbestonderzoeken voor u uitvoeren:

  • onderzoek naar asbest in bodem conform NEN5707;
  • onderzoek naar asbest in puin(granulaat) conform NEN5897;
  • (intermediair bij) asbestinventarisaties in gebouwen.

 

Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welk archeologisch onderzoek en welke locatie u een offerte wil aanvragen.

Ook voor onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld bodemflora en faunawater en akoestiek kunt u bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0475 - 320 000 of stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64